Tussenschoolse opvang

Logo TSO Regenboog

Op onze school hebben we een goed geregelde Tussenschoolse opvang. In 2017 ontvingen we voor onze organisatie, na een gouden ster in 2014, nu een Platina Ster!

Vier dagen in de week begeleiden wij tussen 12.00 en 13.00 uur het spelen van de kinderen. Hiervoor hebben we een team met twee coördinatoren die in dienst zijn van onze school.  Tot het TSO team behoren ook ruim 40 TSO-ers en 24 hulpouders.

Wilt u meer weten, leest u dan de informatiefolder. In deze folder treft u ook inschrijfformulieren waarmee u uw kind kunt aanmelden voor deelname aan de TSO en waarmee u zichzelf als medewerker kunt aanmelden.

Voor de betaling vinden wij het fijn als u gebruik wilt maken van automatische incasso. Vult u daarvoor het machtigingsformulier voor automatische incasso in.

U kunt de formulieren op school inleveren, of mailen naar: tso.deregenboog@cordeoscholen.nl

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor vragen over de TSO.