Schoolondersteuningsprofiel GBS De Regenboog

Bij elke aanmelding van een kind is het van belang om voordat de aanmelding definitief wordt af te wegen wat de onderwijsbehoefte van dit kind is en wat de mogelijkheden van De Regenboog zijn om het onderwijs daarop af te stemmen. In dat kader hebben alle basisscholen in het land een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld. In het ondersteuningsprofiel geeft De Regenboog aan welke ondersteuning de school kan bieden. Dit document treft u rechts aan op deze site, onder ‘gerelateerde documenten’.