Opvang

Op onze school blijven bijna alle kinderen over. De kinderen eten on hun groep met hun eigen leerkracht. Daarna gaan ze spelen onder begeleiding van de medewerkers van de Tussenschoolse opvang. We hebben dit in eigen beheer geregeld. Zie voor verdere informatie het kopje Tussenschoolse opvang.

Na schooltijd kunnen de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag gebruik maken van de Buitenschoolse opvang. Zie voor verdere informatie het kopje Buitenschoolse opvang.