Schoolgids

Waarom een schoolgids?
Onze schoolgids is bedoeld voor (nieuwe) ouders, leerlingen en belangstellenden. Het document verstrekt informatie over de school en komt ieder jaar opnieuw uit.
Er zijn veel verschillende vormen van scholing, ook in het basisonderwijs. Iedere school heeft zijn eigen identiteit, beleid en kwaliteit. Het is van belang dat een school duidelijk kan formuleren hoe men werkt, wat voor sfeer men beoogt en wat kinderen er leren.
Deze schoolgids geeft aan waar ‘De Regenboog’ voor staat, zodat u als ouders weet wat u van ons kunt verwachten en waarop u ons kunt aanspreken.

Inhoud
Dit document toont de school in vogelvlucht. Allereerst maakt U kennis met de organisatie. Onze identiteit als gereformeerde school beschrijven we door een weergave van onze missie, onze uitgangspunten en ons karakter.
Onze kwaliteit geven we weer door u te vertellen over onze visie ten aanzien van het onderwijskundig beleid, waarbij we u de evaluatie van het afgelopen jaar en een planning voor dit jaar weergeven. Dat houdt dan ook in hoe wij omgaan met zorg, o.a. het volgen van en het begeleiden van leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Onze school is opgericht door gereformeerde ouders. Nog steeds streven wij naar een optimaal gedeelde verantwoordelijkheid door overleg en samenwerking. Deze gang van zaken vindt u beschreven in het hoofdstuk  “Personeel en ouders”.
U kunt ook lezen over de veiligheid hier op school; herkenbaar aan een veilige omgeving maar ook een goede werksfeer en een goed pedagogisch klimaat.