Ouders

Ouders hebben een belangrijke plaats op onze school. Ouders spelen een rol via onder andere:

Schoolcommissie
De Schoolcommissie denkt als lokale vertegenwoordiging van het Algemeen Bestuur mee de ontwikkeling van de school. Zij geven uitvoering aan het toelatingsbeleid voor nieuwe ouders zoals dat wordt gehanteerd binnen de vereniging.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad geeft invulling aan de wettelijke regeling voor de medezeggenschap. Nieuw beleid moet eerst aan de medezeggenschapsraad worden voorgelegd ter instemming, evenals jaarlijkse zaken zoals bv de vakantieplanning.

Groepsouders
Iedere groep heeft een groepsouder. Deze ouder is aanspreekpunt voor de leerkracht als het gaat om de inzet van ouder voor activiteiten van de eigen groep, bijvoorbeeld excursies.

Kriebelteam
Na de vakanties komt het Kriebelteam op school. Alle kinderen worden dan gecontroleerd op hoofdluis.

Gebedsgroep
Eén keer per maand op de woensdagochtend komen ouders bij elkaar om samen te bidden voor de school, het team, de ouders en de kinderen. Ouders zijn van harte welkom om deel te nemen! Meer informatie over de gebedsgroep staat op de oudersite onder het kopje SC/MR/+.

Schoolmaatschappelijk werk
Ouders kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van een gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster.

Crea-middagen
Een aantal periodes per jaar worden crea-middagen georganiseerd. Ouders worden hierbij ingezet als hulpouder of om zelf een activiteit aan te bieden.

Kwaliteit en Tevredenheid
In januari 2016 is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder kinderen, ouders en schoolteam. Rechtsboven deze pagina kunt u de uitkomsten van deze enquête downloaden.