Schoolteam

We werken met een schoolteam van ruim 35 personeelsleden en een aantal vaste vrijwilligers. We houden een indeling aan in clusters: cluster 1/2, cluster 3/4, cluster 5/6 en cluster 7/8. De leerkrachten hebben de verantwoordelijkheid voor de groep. Twee intern begeleiders coördineren het toepassen van Passend Onderwijs, daarnaast hebben we onderwijsassistenten of remedial teachers, administratieve ondersteuning, een ICT-coördinator en twee TSO-coördinatoren.
Het managementteam bestaat uit de directeur, de teamleider en de beide IB’ers.

Samen gaan we voor onderwijs waar de kinderen leren én leven in het Licht van Gods Liefde.