Onderwijs

Leren en leven in het Licht van Gods liefde.
Dat is wat ons drijft en waar we voor willen gaan. Ons onderwijs is gericht op groei: groei in kennis en vaardigheden, maar vooral ook groei in liefde tot God. Jezus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen. Het is onze passie dat we met het onderwijs op De Regenboog, samen met de ouders, daar aan mogen bijdragen. Dat bereiken we niet  door in de eerste plaats hard te werken, te plannen en te regelen. Het eerste wat we samen met ouders mogen doen is bidden om Gods zegen. Zonder de zegen van onze Hemelse Vader is al onze inspanning voor niets. Bidden en werken gaan op onze school samen.
In ons schoolplan hebben we onze speerpunten van schoolontwikkeling verwoord.Schoolplan 2015-2019 GBS De Regenboog 04KI Het schoolplan is een 5-jarenplan.  De vertaling van dit 5-jarenplan naar een concreet plan per kalenderjaar treft u aan in ons jaarplan.  Jaarplan 2016 – GBS De Regenboog
Zowel het schoolplan als het jaarplan liggen in het verlengde liggen van de drie peilers van het onderwijs binnen de schoolvereniging HAAL, te weten:  bijbelgetrouw, eigentijds en resultaatgericht.