Logo

De symboliek en de voorstelling  

In het logo zijn de woorden ‘Bijbel’, ‘regenboog’, ‘kinderen’, ‘verbond’, ‘samen’ en ‘uniek’ verwerkt. LOGO BS De Regenboog

De opengeslagen Bijbel is weergegeven met omhoog staande bladzijden. Dit suggereert beweging.

Vanuit een opengeslagen Bijbel komt Gods liefde in Jezus Christus naar ons toe. De Bijbel wordt steeds gelezen en van daaruit wordt er actief geleerd en gewerkt op school.

De kinderen hebben allemaal een andere houding.
Samen rusten, spelen, leren, lezen, bidden en sporten ze onder de regenboog.

De regenboog ontspringt uit de Bijbel en wordt breder boven de kinderen.
Het teken van het verbond komt uit de Bijbel naar ons toe en heeft effect op ons hele leven.

De ronde vorm onder de Bijbel en de kinderen is zacht groen van kleur. Onder de ronding van het kaft van de Bijbel is ook de kleur blauw gebruikt.
De groene ronding symboliseert de aarde. De kleur blauw in het hart van de ronding verwijst naar het ‘levende water’.

Samen met de regenboog vormt deze ronding een soort cirkel. Het hart ligt in het midden van de bijbel en zo verwijst dit naar het startpunt van de school. Van daaruit wordt gewerkt en daarom is het logo aan de linkerkant gesloten van vorm en juist open van vorm aan de rechterkant.

 De vormen, kleuren en het ritme

De figuurtjes zijn in enkele lijnen weergegeven, in verschillende poses en in de juiste menselijke verhoudingen. Alle kinderen van de school moeten zich hierin kunnen herkennen. Daarom zijn details weg gelaten. Iedereen kan nu zelf de rokjes, staartjes en/of petjes erbij bedenken.

De handjes en voetjes zijn vertaald naar zwarte blokjes. Ze staan niet allemaal recht naast elkaar op dezelfde lijn maar ze verspringen. Hierin zie je ritme zoals je dat ook ziet in de schepping, in de opbouw van het menselijke lichaam, de dieren en in de planten en bloemen. In de natuur zie je geen exacte herhaling van een vorm of kleur, alles is uniek. Dit is ook te zien in de lijnen van de Bijbel die weer op een andere manier terug komen in de regenboog.

De lijnen van de regenboog lopen door maar de kleuren worden zachter naarmate ze dichter bij de figuurtjes komen. Hierdoor wordt dit onderdeel weer een geheel met de figuurtjes. De afnemende kleur heeft ook te maken met de richting van de lijnen; de ruimte tussen de lijnen is bij de Bijbel smaller en de kleur is daar intenser. Daar ligt de bron.

De bladzijden van de Bijbel vormen met elkaar een vlak door de oranje kleur. Dit zorgt voor eenheid in het logo en het sluit aan bij de gekleurde banen van de regenboog. Het kaft van de Bijbel wordt gevormd door een dikke zwarte lijn. Dit sluit aan bij de figuurtjes in het logo. Ook liggen de bladzijden los van het kaft en daarmee vormt het een eenheid met de figuurtjes die eveneens een dergelijk open karakter hebben.

De kleur van de Bijbel is oranje-rood, dit is gekozen omdat ook het kaft van de Nieuwe Bijbelvertaling die kleur heeft. Daarnaast is het de complementaire kleur van groen en ontstaat er een eenheid en evenwicht door deze kleur te gebruiken.