Onderwijs en kwaliteitsbeleid

Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document voor kwaliteitsontwikkeling. Jaarlijks stellen wij een op dit schoolplan gebaseerd jaarplan op. Aan het einde van het jaar wordt dit met het team geëvalueerd aan de hand van een planningsoverzicht op Sharepoint. De bevindingen hiervan vormen de basis van het daarop volgende jaarplan. Met doelen van het jaarplan, verdeeld over een reeks van 4 jaar, moeten de einddoelen van het schoolplan behaald worden.
In het kader van deze kwaliteitscyclus worden in de jaarlijkse schoolgids de doelen van het nieuwe (school)jaar vermeld. Ook wordt er in de schoolgids een evaluatie geplaatst van de doelen van het vorige (school)jaar. Daarnaast wordt er een jaarverslag opgesteld over de ontwikkeling van het onderwijs op De Regenboog.

Bent u geïnteresseerd in de inhoud van deze documenten?  Rechtsboven op deze pagina, onder ‘gerelateerde documenten’ treft u o.a. het jaarverslag en onze actuele onderwijsplannen aan.

Voor verdere informatie over ons onderwijs en kwaliteit verwijzen wij u graag naar de website
www. scholenopdekaart.nl