Identiteitsplan GBS De Regenboog

In de komende jaren willen we ons op het gebied van identiteit blijven richten op de verbinding. Verbinding tussen wat we geloven en hoe we leven. Verbinding tussen de verschillende activiteiten die we op dit gebied organiseren. Hoewel dat geen nieuw voornemen is, willen we toch de grote meerwaarde van het zoeken van deze verbinding aangeven. Zoals eten en drinken altijd weer nieuw is, zo blijft het putten uit de Bron van het leven altijd weer nieuw. het geloof in onze Verlosser Jezus Christus is drijfveer voor ons leven en werken. Dat willen we uitdragen en dat willen we delen. We willen dat niet overlaten aan willekeur. We gaan ons inzetten om van de leefregels vaste gewoontes te maken. Ons identiteitsplan kan ons helpen om een doorgaande lijn aan te houden, zodat we ook aan nieuwe personeelsleden ons beleid kunnen overdragen. Ook in de uitstraling naar buiten willen we de identiteit herkenbaar neerzetten.

Het identiteitsplan van GBS De Regenboog kunt u op deze pagina downloaden.