Gebouw en schoolgrootte

Schoolplein Regenboog

Situering

De school bestaat uit een hoofdlocatie en een 2e locatie. De hoofdlocatie ligt in de wijk ‘Schothorst’, een groene wijk van de gemeente Amersfoort, met veel ruimte. De 2e locatie ligt in de wijk ‘De Koppel’.  Voor de lessen in bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van de gymnastiekzaal aan het Reinaartpad en in het Element, beide locaties in de buurt van de scholen.

Schoolgrootte, 2e locatie en beleid

Op 1 oktober 2017 telt de school 370 kinderen. De leerlingen zijn verdeeld over acht leerjaren in 14 groepen. De instroom van de 4-jarigen vindt plaats in de vier kleutergroepen. Per 5 februari hebben we een instroomgroep, omdat de leerlingenstijging groter is dan we in de bestaande groepen aan kunnen.

De Regenboog heeft te maken met groei in leerlingenaantal. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Het is geweldig dat ouders hun kinderen graag willen aanmelden voor bijbelgetrouw en kwalitatief goed onderwijs. Deze groei heeft echter wel tot gevolg gehad dat we niet alle leerlingen in de hoofdlocatie huisvesten. De groepen 3 en 4, zijn dit schooljaar gehuisvest op onze 2e locatie aan het Zuiderkruis (nummer 4).

Voor het beleid omtrent schoolgrootte en 2e locatie verwijzen we naar de bijgevoegde notitie: ‘Ruimte voor groei’.