De kleur van ons onderwijs

Identiteit en levensbeschouwelijke kleur

Leven voor God

We leren de kinderen de God van het verbond te dienen door in afhankelijkheid van Hem hun leven in te zetten in Zijn Koninkrijk. We leren de kinderen uit dankbaarheid voor Christus’ offer God, zichzelf en hun naaste lief te hebben op hun plaats in onze samenleving. Zo mogen ze uit genade, nu en eeuwig, leven in het Licht van Gods Liefde. Die toon van ons onderwijs hebben we in ons schoollied, het Regenbooglied verwerkt.

De Regenboog biedt bijbelgetrouw onderwijs. Dit betekent dat we de kinderen dicht bij God willen brengen en Zijn liefde door willen geven aan de mensen om ons heen. De dagopening staat in het teken van gebed en het lezen of vertellen uit de bijbel. Het verdere verloop van de dagen wordt ook bepaald door het christen-zijn. Statutair is vastgelegd dat alle medewerkers betrokken christenen moeten zijn. Het bestuur van Cordeo vindt het belangrijk dat de basishouding van medewerkers bepaald wordt doordat ‘Christus in hen leeft’ (Gal. 2: 20).

Onze school staat open ouders die bijbelgetrouw onderwijs willen voor hun kinderen.
Het onderwijs op De Regenboog staat niet op zichzelf, maar heeft verbondenheid met:

  • Het gezin. Er loopt een lijn van de opvoeding in het gezin naar de school. We proberen zo veel mogelijk bij elkaar aan te sluiten. Daarom zetten ouders en school zich in om de verwantschap in klimaat tussen gezin en school te realiseren en te garanderen.
  • De kerk/gemeente. De school heeft van huis uit een band met de kerken. De kerk/gemeente is een belangrijke voedingsbron voor het geloof en het leven daaruit.
  • De samenleving. De door de overheid gestelde eisen aan het onderwijs hebben tot doel dat leerlingen zodanig gevormd worden, dat zij een bijdrage kunnen en willen leveren aan de opbouw van de samenleving. Het pedagogische aspect daarvan zal op de scholen tot zijn recht moeten komen.

Het bestuur hecht er grote waarde aan dat in het gesprek met nieuwe ouders en nieuwe medewerkers, het ‘leven in Christus’ een prominente plaats inneemt.