Contact

Gereformeerde basisschool De Regenboog
Hoofdlocatie
Reinaartpad 1
3813 KM AMERSFOORT
T 033-4767883

2e Locatie (groepen 3 en 4)
Zuiderkruis 4
3813 VA AMERSFOORT
T 033-7600269

E deregenboog@cordeoscholen.nl