Buitenschoolse opvang (BSO), medewerkers gezocht!

Voor christelijke BSO’s is KOALAH op zoek naar:
·         Pedagogisch medewerkers (max. 10 uur per week)
o    in de regio Amersfoort op maandag, dinsdag en donderdag
o    in Ede op maandag, dinsdag en donderdag
o    in Apeldoorn op maandag
·         Inval-pedagogisch medewerkers (regio’s Amersfoort, Ede en Apeldoorn)
Voor meer informatie over de functies: zie www.koalah.nl/Vacatures.
Met een hartelijke groet,
 
Annet Driebergen (directeur)
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
 
logo KOALAH-small

Basisschool De Regenboog is voor de buitenschoolse opvang (BSO) een samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. Deze stichting is in het verleden vanuit CorDeo opgericht met het doel christelijke kinderopvang te verzorgen.

BSO De Regenboog sluit aan bij de school, zowel in identiteit en pedagogische benadering als in praktisch opzicht. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn biedt een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen.

De BSO is open op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur. Het betreft christelijke naschoolse opvang in twee BSO-groep(en) per dag van ieder maximaal 20 kinderen. Er is een basisgroep voor de jongste kinderen in een BSO-ruimte binnen de school. De oudere BSO-kinderen gaan naar de zgn. Spettergroep. Deze groep is gehuisvest in de unit op het buitenterrein van de school.

Leerlingen van De Regenboog die op de locatie Zuiderkruis naar school gaan en gebruik willen maken van BSO worden opgevangen bij BSO De Parel aan het Zuiderkruis.

Het complete aanbod van BSO De Regenboog en BSO De Parel vindt u op de website www.koalah.nl

Stichting KOALAH is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) en voldoet aan de eisen uit de wet kinderopvang. Daardoor kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.