Thematisch leren

Op De Plantage werken we met thematisch onderwijs. Dat houdt in dat we alle leerdoelen – kennis, vaardigheden en inzicht – rangschikken binnen betekenisvolle thema’s. Zo leren onze leerlingen de samenhang kennen tussen de verschillende leerdoelen, doen ze praktische vaardigheden op en krijgen ze inzicht in de wereld om hen heen.

De onderbouw werkt volledig rond deze thema’s; in de bovenbouw hebben we alle zaakvakken – aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek – en expressievakken als drama, muziek en beeldende vorming ondergebracht in deze thema’s.

De bovenbouw van De Plantage werkt hiervoor met het International Primary Curriculum. IPC is een uitstekend systeem waarmee onze leerlingen vaardigheden opdoen en kennis verwerven binnen de kaders van vastgestelde thema’s. Elk thema kent een vaste opbouw en steeds een andere afsluiting, waarmee leren niet alleen boeiend en leuk wordt, maar ook heel afwisselend.