Teamleren

Op de Plantage vinden we het belangrijk om als team in ontwikkeling te blijven. Practice what you preach: als we leerlingen willen aanzetten tot leren, moeten we ook zelf blijven leren en ontwikkelen.
Om tot dat proces te komen hebben we ons georganiseerd in professionele leergemeenschappen. Binnen deze PLG’s leren we met en van elkaar, door inbreng van cases en studiemateriaal en door intervisie. Ook werken we geregeld met externe trainers om zo tot nog mooier en beter onderwijs te komen.