Procesgericht leren

Op De Plantage leidt de werkgroep procesgericht leren de ontwikkelingen op het gebied van leren. Deze werkgroep geeft bijvoorbeeld voorlichting over de werking van het brein. Wat is effectief bij leren? Wat helpt om een open leerhouding te hebben? Wat is het verschil tussen fixed mindset en growth mindset?

Als leerlingen vastlopen in een leerproces gebruiken we het instrument Breinsleutels om te analysren waar het misgaat en welke aanpak deze leerling verder kan helpen. Bij welke aanpak een leerling is gebaat, verschilt van kind tot kind. Dit is altijd maatwerk. Een paar voorbeelden: voor sommige leerlingen helpt het om het leerdoel duidelijk voor ogen te houden, voor anderen is het gebruik van voorbeelden helpend en voor een derde helpt het om stof regelmatig te herhalen.

Elke leerling leert op een andere manier. De werkgroep procesgericht leren is hier goed in thuis en helpt het team bijvoorbeeld in het begeleiden van leerlingen die leren vanuit beelden. Bij onze aanpak gaan we steeds uit van de kracht en mogelijkheden van elke individuele leerlingen, zodat we ze zo goed mogelijk kunnen helpen.

Ook in de komende periode zal de werkgroep het team praktisch ondersteunen met leertechnieken die leerlingen laten uitblinken. Daarnaast willen we nog beter leren hoe we kunnen analyseren wat werkelijk effect heeft op het leren van onze leerlingen.
Het is boeiend en interessant om op deze manier in beweging te blijven en steeds verder te komen met onze prachtige, talentvolle leerlingen.