Plusklas

De Plantage biedt aan (hoog)begaafde leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusklas: één ochtend per twee weken  door het hele jaar biedt onze Plusklasbegeleider deze leerlingen een uitdagend programma. De ene week is dat voor groep 5 en 6, de andere week voor groep 7 en 8.

Onze ervaringen met de Plusklas zijn heel positief en we merken op school dat de kinderen die in dit programma meedoen ontzettend enthousiast zijn en er ook heel veel aan hebben. Het belang van de mogelijkheden van een Plusklas wordt steeds duidelijker aangetoond. In het online magazine Thuis & School (2017, nr. 3) staat een artikel met de titel ‘Ik dacht dat jij zo slim was…’, waarin onder andere de aanname wordt benoemd dat (hoog)begaafde leerlingen geen uitleg en instructie nodig hebben. De praktijk wijst uit het tegenovergestelde uit: deze leerlingen hebben ook instructie nodig, en ook zij worden graag voor nieuwe uitdagingen gesteld om zich te kunnen ontwikkelen. Juist voor deze aspecten biedt de Plusklas een goede gelegenheid.

Het doel van onze Plusklas hebben we als volgt verwoord:

  • Bieden van cognitieve uitdaging: boeiende, betekenisvolle opdrachten op niveau;
  • Ontmoeten van gelijkgestemden: leerlingen werken in de Plusklas met anderen die op dezelfde manier denken als zij;
  • Ontwikkelen van specifieke (leer)vaardigheden: leren leren, leren denken, leren leven

Tussentijds wordt regelmatig geëvalueerd met deelnemende leerlingen om te zien of het programma voldoet aan de behoeften, doelen en verwachtingen.

Leerlingen die meedoen aan de Plusklas worden hiervoor uitgenodigd aan de hand van een aantal vastgestelde criteria en in overleg met ouders.