Missie & visie

Missie

De Plantage biedt leerlingen, leerkrachten en ouders een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn
en zich veilig voelen om zo de gaven en talenten die ze van God gekregen hebben tot ontplooiing te
laten komen.

Visie

Wij gaan voor de complete ontwikkeling van kinderen: we hebben in ons onderwijs veel aandacht voor rekenen, taal en lezen. Daarnaast besteden we veel tijd aan ontdekken en experimenteren: wie ben jij en waar liggen jouw talenten? In ons thematisch onderwijs krijgen onze leerlingen wereldoriëntatie, natuur & techniek en geschiedenis, we geven veel ruimte aan creatieve vakken, en voor bewegingsonderwijs hebben we een vakdocent.

Wij geloven dat God ieder mens talenten heeft meegegeven. Brede talentontwikkeling is dan ook het speerpunt van het onderwijs op De Plantage. Om ons talentgericht onderwijs goed vorm te geven, gebruiken wij het instrument ‘Talentenarchipel’. Dit instrument is ontwikkeld door CEGO.

Eigenaarschap is een sleutelwoord op De Plantage. Kinderen die zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces presteren beter omdat ze weten waar ze mee bezig zijn. De leerkrachten voeren daar regelmatig gesprekken met kinderen over en sturen op zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren.