Naschoolse cursus programmeren met Bomberbot

Vanaf 5 februari is het zover: dan gaan 15 leerlingen van De Plantage aan de slag met de naschoolse cursus programmeren. Daarvoor gebruiken we Chromebooks en het programma Bomberbot, waarbij de leerlingen een virtueel robotje leren programmeren.

Op De Plantage willen we graag aandacht besteden aan de digitale vaardigheden van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het leren gebruiken van computers, maar ook aan opzoekvaardigheden en mediawijsheid. Een onderdeel van digitale vaardigheden dat niet zo vaak aan bod komt is computational thinking. Hierbij leren
kinderen hóé een computer of programma werkt en hoe je zelf kunt programmeren.

Hiervoor zijn diverse lesprogramma’s beschikbaar, maar we zijn er ons van bewust dat de beheersing van deze vaardigheden niet voor elke leerling is weggelegd. Dat is een van de redenen waarom we het niet in ons gewone lesprogramma opnemen.

In de komende periode biedt De Plantage een naschoolse cursus programmeren aan met het programma Bomberbot voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Er zijn maximaal 15 plekken beschikbaar voor leerlingen uit deze groepen. De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag tussen 15.30 en 16.30 uur.

In het programma komen stap voor stap begrippen uit het programmeren voorbij: wat is programmeren, sequenties, relatieve richtingen, algoritmes, functies, variabelen, diverse loops, enz. Spelenderwijs met een robotje dat in een doolhof stukjes rots moet opblazen (vandaar de naam Bomberbot) maken ze kennis met
programmeren. Op de website https://bomberbot.com/ is meer informatie te vinden over het lesprogramma Bomberbot.