Meer weten over gezond eten

Vandaag zijn we op De Plantage gestart met een schoolbreed thema: ‘Meer weten over gezond eten’. In alle klassen wordt de komende tijd vanuit verschillende invalshoeken aandacht besteed aan gezond(er) voedsel, de invloed ervan op onze gezondheid en de herkomst ervan. Hierbij zullen we ook de moestuin op ons Groene Schoolplein betrekken. Het thema is gestart met een ‘lunch-inspectie’ in alle klassen en een sketch over gezond en ongezond leven.