Kanjertraining afgerond

Op 23 februari heeft het team van De Plantage de Kanjertraining afgerond. We hebben nu een team van Kanjertrainers met een Kanjerco├Ârdinator; ook onze TSO is opgeleid in de Kanjertraining. We zijn blij met deze ontwikkeling in de school, die ons helpt ons pedagogisch klimaat nog beter vorm te geven.