Geloof en identiteit

Wij zijn een Bijbelgetrouwe basisschool die zich richt op kinderen van christelijke ouders uit Veenendaal. Samen met die kinderen, hun ouders en het team vormen we een leer- en leefgemeenschap waar we verwachten dat iedereen mee doet. Ontstaan vanuit een gereformeerde achtergrond richten we ons op betrokken christenen die Jezus volgen. We werken met een toelatingsbeleid en een ouderverklaring.

Wij geloven dat God de Vader de wereld – en daarmee ook ons leven – heeft gecreëerd. We geloven dat Jezus Christus ons leven redt door het Zijne te geven. We geloven dat de Heilige Geest van Jezus in ons als gelovigen woont en werkt en ons talenten geeft om in Gods wereld te leven en te werken.

Dit stempelt de manier van bezig zijn en de wijze van omgaan met elkaar. Iedere dag leven we met Hem. Dat doen we door middel van weekopeningen, Bijbelverhalen, zingen en bidden. Maar ook tijdens de andere lessen verwonderen we ons samen over de prachtige dingen die Hij ons geeft.

De CorDeo Scholengroep biedt Bijbelgetrouw onderwijs. Dit betekent dat we de kinderen dicht bij God willen brengen en Zijn liefde door willen geven aan de mensen om ons heen. De dagopening staat in het teken van gebed en het lezen of vertellen uit de bijbel. Het verdere verloop van de dagen wordt ook bepaald door het christen-zijn. Statutair is vastgelegd dat alle medewerkers betrokken christenen moeten zijn. Het bestuur van Veluwe Plus vindt het belangrijk dat de basishouding van medewerkers bepaald wordt doordat ‘Christus in hen leeft’ (Gal. 2: 20).

Onze schoolvereniging is ontstaan op initiatief van ouders uit de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) met als doel kinderen onderwijs te laten volgen dat als grondslag de Bijbel heeft. Door de jaren heen hebben we de scholen steeds verder opengesteld voor kinderen van ouders die bijbelgetrouw onderwijs willen voor hun kinderen. Het bestuur hecht er grote waarde aan dat in het gesprek met nieuwe ouders en nieuwe medewerkers, het ‘leven in Christus’ een prominente plaats inneemt.