Geen lerarenstaking op De Plantage

Op 5 oktober wordt er op veel plekken gestaakt door leerkrachten primair onderwijs. Met deze actie willen leerkrachten aandacht vragen voor de hoge werkdruk en de ongelijkheid in beloning.

Na zorgvuldig overleg hebben we als team van De Plantage besloten niet te staken op deze dag. We stemmen in met de punten die door PO in Actie onder de aandacht worden gebracht, maar vinden een staking niet het juiste middel. Onze deuren zijn dus gewoon geopend voor al onze leerlingen. Van harte welkom!