Geen geschillen in 2016

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft ons laten weten dat er in 2016 (opnieuw) geen geschillen zijn ingediend tegen onze organisatie of onze vestigingen. Zij feliciteren ons met deze mooie prestatie.