Identiteit

Wietrouw zijn wij? Wat voor school is dit?

In de Lichtkring is een christelijke school voor bijbelgetrouw onderwijs waar leerkrachten, kinderen en ouders Jezus willen volgen. Hij is het Licht van de wereld, wij groeien in zijn licht. De naam van onze school en ons logo laten dat zien.

Jezus is voor ons meer dan een voorbeeld, meer dan een wijsheidsleraar: Hij is de Zoon van God. Dit lezen wij in de bijbel en wij geloven dat zijn liefde voor mensen oneindig is en op school willen we dat aan de kinderen doorgeven.

In de wereld om ons heen zien we overal de hand van God. Hij is de ontwerper en bedenker van alles wat we zien. In de natuur, maar ook in ontdekkingen en uitvindingen van mensen. Alles wat we leren over de wereld om ons heen vertelt ons het verhaal van God.