Onze identiteit

Jaarthema 2017-2018

Gaaf hè! God kent ons. Hij weet het hoe we ons voelen. Blij, verdrietig of boos. God wil graag dat we goed voor elkaar zorgen en met elkaar omgaan. Dat hoeven we niet alleen te doen. God wil ons daarbij altijd weer helpen. In gebed mogen we alles bij hem brengen, bij Hem zijn we veilig. Mooi om op school dit ook met bidden, zingen  en bijbelvertellingen te mogen  uitstralen. Maar identiteit is natuurlijk veel meer dan dat! We blijven ook elk jaar weer werken aan een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Wat heeft dit te maken met ons nieuwe jaarthema? Nou, wij zijn blij dat de Horizon (het gebouw) dit jaar 25 jaar bestaat en daarbij erg dankbaar dat we een school mogen zijn waar we mogen vertellen van de Bijbel. Dus daarom willen we graag feest vieren en God danken dat hij al die 25 jaren voor ons gezorgd heeft.

Algemeen: We vinden het belangrijk om de kinderen te laten zien wie God voor ons is en hen voor te leven in een leven met Hem. We willen de kinderen leren om Jezus te volgen. We zijn hier op verschillende manieren mee bezig:

– Gebed heeft een belangrijke plaats; we starten de dag met gebed tot God en eindigen ook met Hem.
– De Bijbel staat centraal; we vertellen de kinderen de verhalen uit de Bijbel, dit doen wij elke dag.
– We werken met de methode Levend Water, een methode waarin de Bijbelverhalen in een doorgaande lijn uitgewerkt zijn. kruis-en-bijbel

– We werken elk jaar met een jaarthema. Het jaarthema komt op verschillende manieren terug.

– We besteden aandacht aan biddag en dankdag.
– We besteden aandacht aan de mensen om ons heen; bijvoorbeeld door het sponsoren van een kindje in een derde-wereld-land of door mee te doen aan de actie schoenmaatjes.
– Één keer per jaar vieren we samen een kerkfeest; dit kan een christelijke feestdag als thema hebben, maar kan ook op een andere manier gelinkt worden.
– Ook de ouders zijn betrokken bij de identiteit door de gebedsgroep; een groep ouders die eens in de 2 weken bidt voor de Horizon; haar kinderen, de leerkrachten en de ouders.