Onderzoekend leren

Na een studiereis naar Singapore, begin november 2010, hebben een aantal deelnemers, waaronder De Horizon, het initiatief genomen om te komen tot een samenwerkingsverband met als doel om innoverend leren in een ICT-rijke leeromgeving te realiseren. Met dit project willen we invulling geven aan de vernieuwingen in het onderwijs op internationaal, landelijk en plaatselijk niveau. Hierbij leren we kinderen vaardigheden die in de 21e eeuw belangrijk zijn. SLO_Onderzoekend leren-De Horizon

Acht 21ste-eeuwse vaardigheden

Wat zijn 21ste-eeuwse vaardigheden eigenlijk? Daarover bestaat geen overeenstemming in het onderwijs en daarbuiten. In opdracht van het Ministerie van OCW is er literatuuronderzoek gedaan om dit te verhelderen. Uiteindelijk zijn er acht 21ste-eeuwse vaardigheden gekomen:

1. creativiteit;
2. kritisch denken;
3. probleemoplossend vermogen;
4. communiceren;
5. samenwerken;
6. sociale en culturele vaardigheden;
7. zelfregulering;
8. digitale geletterdheid.’

Het volgende filmpje vat het mooi samen: Onderzoekend Leren