Taal en spelling

Voor de vakken Taal en Spelling werken wij sinds 2016/2017 met de methode ‘Taal actief’.

  • Afwisselend leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
  • De leerlijn volgt de spellingdidactiek van Taal actief
  • De woordenschatlessen zijn ontwikkeld met de experts Verhallen en Van den Nulft.
  • Leerlijn woordenschat extra: oefenen voor kinderen met een beperkte woordenschat
  • Leerlijn voor taalbegaafde kinderen
  • Differentiatie op 3 niveaus
  • Veel aandacht voor oefenen en automatiseren
  • Uitgebreide digibordsoftware met interactieve modellen

Als u op onderstaande afbeelding klikt, dan komt u bij een introductiefilmpje van Taal Actief.

Schermafbeelding 2017-06-20 om 21.18.35 Schermafbeelding 2017-06-20 om 21.18.54