SOP

Schoolondersteuningsprofiel

Alle schoolbesturen stellen samen met leraren en schoolleiding in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Dit profiel borduurt voort op het ondersteuningsbeleid dat de school al heeft. In het onderstaande document is ons profiel beschreven, zodat iedereen weet welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden.

SOP GBS Het Zwaluwnest 2014-2015