Rekenen

Voorbereidend rekenen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 1 en 2. De lijnen van ‘KIJK!’ zijn leidend bij het invullen van ons rekenonderwijs in groep 1 en 2. De leerkrachten volgen de leerlingen en bieden onderwijs aan passend bij de zone van naaste ontwikkeling. De Cito-toets ‘Rekenen voor kleuters’ wordt één keer afgenomen, in januari van groep 2. Wanneer het nodig is, wordt deze toets ook individueel afgenomen op andere momenten.

at_waarier_compleet_2012In groep 3 t/m 8 werken we met de methode ‘Alles Telt’. Het leerjaar is verdeeld in zes blokken van ieder zes weken. Een blok bestaat uit vijf lesweken en één toetsweek. Na een gezamenlijke groepsinstructie kunnen de leerlingen de lesstof op hun eigen niveau verwerken. Bent u benieuwd naar wat uw kind leert op school? Op de website van ‘Alles Telt’ vindt u een overzicht van wat uw kind dit
schooljaar leert op het gebied van rekenen.

 

Alles Telt