Sociaal emotioneel

Op Het Zwaluwnest vinden we het belangrijk dat kinderen leren hoe ze goed kunnen omgaan met zichzelf en de ander. Dit sociaal emotioneel leren is een vast onderdeel van ons onderwijsaanbod in het lesrooster.

Ieder schooljaar starten we zes weken lang met de methode ‘Grip op de Groep’, een programma voor groepsvorming. www.gripopdegroep.nl

Na de herfstvakantie start in iedere groep de Kanjertraining. Wij spreiden deze training uit over zo’n 20 weken van het schooljaar.

Doel van de Kanjertraining is:

  1. Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.kanjertraining_poster_8-12
  2. Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  3. Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  4. Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  5. Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  6. Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

In iedere klas worden deze kanjerregels gehanteerd:

Zie voor meer informatie:  www.kanjertraining.nl

Om de leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen maken wij gebruik van het bijbehorend leerlingvolgsysteem Kanvas. Leerlingen, leerkrachten en ouders vullen een vragenlijst in over sociaal functioneren, pestgedrag en werkhouding/motivatie. De opbrengsten daarvan worden gebruikt om op groeps- of individueel niveau hulp op maat te kunnen geven.

Daarbij kunnen we de methode ‘Leefstijl’ (www.leefstijl.nl) inzetten waar dat nodig is. Bepaalde thema’s die in een groep kunnen spelen kunnen daarmee extra aandacht krijgen.

Rond de voorjaarsvakantie houdt iedere groep zich een week lang bezig met het thema ‘veilig op school’. De vertrouwens- en contactpersoon doen een ronde langs alle groepen en er worden lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’, een christelijke methode die vanuit Bijbels perspectief aandacht besteedt aan gezond gedrag, je eigen lichaam, ja- en neegevoelens, grenzen aangeven en (vanaf groep 7) seksuele voorlichting.