Lezen

In groep 1 en 2 maken de kinderen spelenderwijs kennVLLis met letters en woorden. In groep 3 krijgt het leren lezen veel aandacht in de vorm van klassikaal leesonderwijs. Er wordt in groep 3 gewerkt met de methode’ Veilig Leren Lezen’. Het streven is dat de kinderen aan het einde van groep 3 in staat zijn om zelfstandig  boekjes  op hun eigen niveau te lezen.

 

 

In  de groepen 4- 8 wordt (biLekker Lezenjna) elke dag begonnen met een half uur  lezen. De leerkracht geeft dan
instructie aan kleine groepen, daarnaast zijn er veel kinderen aan het stil lezen. Het maken van “leeskilometers” tijdens het stillezen is belangrijk voor het vergroten van de leesvaardigheid, het tekstbegrip en uitbreiding van de woordenschat. We beschikken op school over een eigen schoolbibliotheek, met veel  verschillende soorten boeken.