Engels

English on school. TakeitEasy
Omdat aangetoond is dat jonge kinderen erg ontvankelijk zijn voor spontane taalverwerving starten wij al vanaf groep 1 met het aanbieden van Engels. Spelenderwijs komen de kinderen in aanraking met de Engelse taal.
Tot groep 4 gebruiken we hiervoor de methode: ‘I am Tom’
Voor de hele school gebruiken we de methode: ‘Take  it easy’
Deze methode heeft voor de groepen 1-4 een aantal lessen die bestaan uit liedjes en filmpjes.

Vanaf groep 5 wordt Engels meer methodisch aangeboden. Via “native spoken” lessen wordt er aandacht gegeven aan: uitspraak, grammatica en zinsbouw.

Bekijk hier in het kort hoe er wordt gewerkt met de methode ‘Take it Easy