Bijbelonderwijs

Levend Water 2Iedere schooldag beginnen we na de inloop en het spelen met zingen, bidden en als regel ook met het vertellen uit de Bijbel. In groep 2 wordt het Bijbelverhaal in elk geval één keer per week op een creatieve manier verwerkt: knutselen, toneelspel en dergelijke. We werken hierbij met de methode Levend Water. Met een bepaalde regelmaat hebben wij maandopeningen en vieringen van christelijke feesten. Hierbij zijn ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom. De Bijbelverhalen vertellen we volgens een rooster dat we uitdelen aan de ouders. Elke week leren kinderen een christelijk lied.

Levend Water