Ateliers

Eén middag in de week geven we in de midden- en bovenbouw ‘Ateliers’. De kinderen kiezen een lessenserie waar zij de komende weken aan willen werken of meer over willen leren. Hierbij kunt u denken aan lessen techniek, tekenen, muziek, handvaardigheid, drama en handwerken. Deze lessen worden tegelijkertijd in verschillende groepen gegeven. Hierbij wordt per bouw klasse doorbrekend gewerkt. Dit betekent dat bijvoorbeeld in de bovenbouw kinderen uit groep 6, 7 en 8 ongeveer één uur bij elkaar in de klas zitten. De thema’s en vakken wisselen per periode. Elke periode wordt er door de leerkracht een nieuwe serie lessen gekozen of ontworpen.

Het samenwerken, zelf kiezen voor een opdracht én creatief bezig zijn zorgen voor gemotiveerde kinderen. We merken dat de kinderen het erg leuk vinden!