Schoolgids

Ieder schooljaar komt er opnieuw een schoolgids uit. In deze gids beschrijven wij onze identiteit, onze organisatie en ons onderwijs.
Deze schoolgids geeft aan waar ‘Het Zwaluwnest’ voor staat, zodat u als ouders weet wat u van ons kunt verwachten.

Download hier onze schoolgids 2018 – 2019