MR

Een aantal ouders en een aantal personeelsleden heeft zitting in de Medezeggenschapsraad. Samen behartigen ze zaken die direct met de school te maken hebben. Zij denken en praten mee over zaken die de school aangaan. Ook hebben zij in een aantal zaken instemmings- of adviesrecht.