Schoolcommissie

De schoolcommissie wordt gevormd door ouders die lid zijn van de schoolvereniging en gekozen worden door de leden van de schoolvereniging.

Enkele belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • Identiteit (waarborgen, doordenken en stimuleren van onderling gesprek over identiteit);
  • Ouderbetrokkenheid;
  • Contact met directie en schoolteam;
  • Vertegenwoordiging Het Zwaluwnest op Algemene Ledenvergadering van HAAL.