Gebouw

School en plein
Het Zwaluwnest is een moderne school met aan twee kanten speelruimte.
Afbeelding1    images (3)    images (2)

Brede school
Stichting ABC heeft in samenwerking met de gemeente Amersfoort beleid ontwikkeld om de brede scholen in Amersfoort te vorm te geven. De Stichting is aangewezen om dit beleid uit te voeren. Vanaf 2000 wordt in Amersfoort gewerkt aan de ontwikkeling van Amersfoortse Brede Combinatiescholen (ABC Scholen).abc_school

Het Zwaluwnest is onderdeel van ABC De Brink. De partners in De Brink werken met respect voor elkaars achtergronden samen in één gebouw. Zij creëren daarmee een ontmoetingscentrum in de wijk, waar kinderen, ouders en wijkbewoners terecht kunnen voor een samenhangend aanbod aan activiteiten op het gebied van onderwijs, opvang en vrije tijd.
Een brede school is bedoeld om naast onderwijs diverse andere activiteiten aan te bieden, zoals kinderopvang, peuterspeelzalen, welzijnswerk, naschoolse opvang en tienerwerk.