Contact

Gereformeerde Basisschool 'Het Zwaluwnest'
GBS Het Zwaluwnest
Darthuizerberg 133
3825 BN AMERSFOORT
T 033-4720820
hetzwaluwnest@haal.nl
www.gbshetzwaluwnest.nl

Kantoor VGPO HAAL
Burg. De Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 – 432 42 59
E haal@haal.nl

Klachtencommissie
Het bestuur van VGPO HAAL is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor gereformeerd onderwijs:
Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs
p/a GCBO Postbus 82324
2508 EH  Den Haag

Klachten over CvB
Voorzitter Raad van Toezicht
Richard Doornbosch
tel. 06-18304502
e-mail: richard.doornbosch@gmail.com

Vertrouwenspersoon
Tanja van der Vinne
Assendorperstraat 383
8012 DN Zwolle
T 038 – 4256619 (werk)
T 038 – 4290818 (thuis)
T 06 – 12953302 (mobiel)

Interne contactpersonen
Jannette van Rhee (teamlid),
T 033 – 4681250
Inge Flokstra (ouder),
T 033 - 2010234