Aanmelden nieuwe kinderen

Bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u meer informatie?

Of wilt u een kennismakingsgesprek?

Mailt u dan naar hetzwaluwnest@cordeoscholen.nl. U kunt ook bellen: 033-4720820

Van harte welkom!