Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.

Aanmelding voor de vervangpool is mogelijk via www.onderwijstalenten.nl

 

GBS de Wegwijzer
‘Kindgericht voor het resultaat en resultaatgericht voor het kind’ is het motto van GBS De Wegwijzer. Werken op onze school betekent zorg dragen voor betekenisvol positief Christelijk onderwijs met een sterke nadruk op persoonlijke aandacht voor elk kind. GBS de Wegwijzer is een groeiende school en staat in het Gooi als kwalitatief hoogwaardig aangeschreven. Ouders waarderen de school met een 7,9 en leerlingen geven de school een 8,7.

Van sollicitanten verwachten we dat ze:
– Vanuit hun persoonlijke geloofsovertuiging vorm weten te geven aan positief Christelijk onderwijs, dat zij actief Christen zijn en onze identiteitsverklaring willen ondertekenen.
– Dat zij kunnen zorgen voor een veilige sfeer in de groep.
– Kindgericht zijn en pro-actief contact onderhouden met ouders.
– Zich gedurende een half jaar willen committeren aan de school als professionele leergemeenschap.
– Resultaat- en doelgericht zijn.
– Bevoegd zijn om in het primair onderwijs les te mogen geven.
– Bij voorkeur ervaring hebben met het leerlingvolgsysteem KIJK! en Parnassys.

Wat wij bieden:
– Een school met een duidelijk herkenbare Christelijke identiteit.
– Een goed samenwerkend team, leerlingen die graag naar school gaan en betrokken ouders.
– Een tijdelijke plek in onze onderbouw.
– Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO – PO.