Buitenschoolse opvang

De schooltijden van GBS De Wegwijzer zijn: 8:45 uur tot 15:00 uur.
Op woensdag zijn de kleutergroepen vrij en op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij.
Rond het middaguur verzorgen ouders, al dan niet betaald of betalend, de tussenschoolse opvang (TSO).

Voor de buitenschoolse opvang werkt GBS De Wegwijzer samen met BINK Mirakel.
Bink verzorgt ook voorschoolse opvang.

beeldmerk bink