Speerpunten en doelen

Pagina is in ontwikkeling.

Speerpunten:
-Digitale leerplekken voor elke leerling.
-Verdiepingsgroep voor meerbegaafde leerlingen.
-Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van elke leerling.
-Passend Onderwijs vanuit handelingsgericht werken.
-Educatief partnerschap met ouders.

Digitale leerplekken voor elke leerling (tablets):
-Leerlingen en team werken in ‘the cloud’.
-Leerlingen werken aan ’21st Century Skills’.

Educatief partnerschap met ouders:
-Ouders maken gebruik van het ouderportaal om in te loggen in het leerlingvolgsysteem.