Speerpunten

Speerpunten:
-Gepersonaliseerd leren via adaptieve software en digitale leerplekken in ‘the cloud’ m.b.v. Chromebooks.
-Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van elke leerling.
-Inclusief onderwijs: Passend Onderwijs vanuit handelingsgericht werken voor álle leerlingen.
-Eigen plusgroepen in álle leerjaren.
-Engels in alle groepen.
-Niet alleen kennisoverdracht, maar ook vaardigheden leren zoals ’21st century skills’.