Ons onderwijs

Op GBS de Wegwijzer zijn de leeropbrengsten al jaren op orde. Daarnaast vinden wij het als school namelijk van belang dat:

 • Leerlingen op school in een veilig pedagogisch klimaat kunnen leren;
 • Leerlingen zich als persoon ontwikkelen;
 • De school als verlengde van thuis en kerk een bijdrage levert aan de geloofsgroei van kinderen;
 • De school in hoge mate Passend onderwijs biedt (van bijna inclusief onderwijs tot een specialistisch aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen);
 • Niet het resultaat telt, maar de ontwikkeling;
 • Leerlingen goed voorbereid naar het VO gaan en daar niet ‘afstromen’;
 • Leerlingen voorbereid worden in hun leren op beroepen die nu nog niet bestaan;
 • Ook leerkrachten zich continu blijven ontwikkelen.

Bovenstaande visie wordt de komende tijd zichtbaar door onder andere:

 • Extra aandacht voor groepsdynamiek in de periodes na vakanties;
 • Onze keuze voor gepersonaliseerd leren (adaptieve software) in de bovenbouw, maar wel vanuit de visie van convergente differentiatie (leren in groepsverband) met zelfstandig leren (als competentie) via een weektaak als uitgangspunt;
 • Het aanpassen van de normering van toetsen om beter groepsdoelen te kunnen stellen;
 • De keuze voor de digitale afname van de (adaptieve) centrale eindtoets;
 • Continuering van het aanbod van naschoolse activiteiten als aanvulling op het curriculum: typen, techniek etc.