Inschrijven

Op GBS De Wegwijzer zijn leerlingen ingeschreven van ouders die lid zijn van een kerkelijke gemeente. Van oudsher zijn dat leden van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt), de Christelijk Gereformeerde Kerken of de Nederlands Gereformeerde kerk. Tegenwoordig zitten ook veel leerlingen uit Evangelische en PKN gemeenten op De Wegwijzer op school.

Belangstellende ouders zijn van harte welkom om onder schooltijd kennis te komen maken. Jaarlijks (medio januari) organiseert de school een informatie-avond voor ouders van instromende kleuters. Na aanmelding ontvangen de ouders de inlogcodes voor de website en het ouderportaal. Neem contact op via dewegwijzer@haal.nl of het contactformulier.

GBS De Wegwijzer groeit en dat betekent dat er in uitzonderlijke situaties sprake kan zijn van een leerlingenstop, bijvoorbeeld wanneer een groep tussentijds te sterk gegroeid is. Meld uw kind daarom op tijd aan of informeer naar de mogelijkheden.