Inhoud onderwijs

Identiteit:
Bijbelonderwijs (Levend Water)
Wereldgodsdiensten (Wat geloof jij)

Kleuterbouw:
KIJK (leerlingvolgsysteem)
Kleuterplein
Engels (my name is Tom)

Reguliere vakken:
Aanvankelijk lezen (Veilig leren lezen)
Taal (Taal op maat – recente versie 2)
Spelling (Taal op maat-spelling – recente versie 2)
Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip-XL)
Mondelinge taalontwikkeling
Rekenen (Wereld in Getallen-recente versie 4)
Schrijven (Schrijven in de basisschool-recente versie 3)
Engels (Hello World-recente versie)
Zaakvakken (http://kvdz.net aangevuld met Topondernemers)
Studievaardigheden (Zip)
Internetgebruik (Diploma Veilig Internet)
Verkeer (Wijzer door het Verkeer-recente versie)
Bewegingsonderwijs (Basislessen bewegingsonderwijs)
Kunst & Cultuur

Sociaal emotioneel:
Kanjertraining
ZIEN (leerlingvolgsysteem)

Meer- en hoogbegaafden:
Rekenen (Rekentijgers en Sterrenwerk)
Begrijpend lezen (Leeskrakers)
Informatieverwerking (Denkwerk)
Spaans (Que Guay)