Informatie avond

Dinsdag 23 januari 2017 (19:45 uur): op deze avond geeft de school informatie over de inhoud van het onderwijs, de leerlingenzorg, de schoolresultaten, beleidsspeerpunten als het onderwijs aan meer– en hoogbegaafde leerlingen, de rol van ouders binnen de school en de aanmelding. Opgave is mogelijk via dewegwijzer@cordeoscholen.nl. Van harte welkom!