Identiteit

Psalm 78:2-4 zegt:
‘Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is.
Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.
Wij zullen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan.’

En Jezus zegt in Marcus 10:14b:
‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’

Op GBS De Wegwijzer is geloven in God de standaard. Daarom lezen we dagelijks uit de Bijbel om Hem te leren kennen, bidden we dagelijks om een relatie met Hem aan te gaan en zingen we dagelijks tot eer van Hem. Als team en als ouders leven we de kinderen voor met als doel hen veilig in een vast geloof op te laten groeien tot betrokken Christenen die zelfverzekerd hun plaats leren innemen midden in de maatschappij. Vanuit een positief Christelijke geloofsovertuiging zijn we ‘zoutend zout en lichtend licht’ voor elkaar en anderen.

images levend water